VELOKS Logo

GARANTI

  • VELOKS tilbyder 2-års garanti på trike, inklusive det elektriske system mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl.
  • Garantien er kun gyldig for originale dele fra VELOKS.
  • I tilfælde af garanti vil VELOKS udskifte / reparere den beskadigede del med en del efter vores valg.
  • Skader forårsaget af slid, korrosion eller beskadigelse ved pulverbelægningen er udelukket.
  • Skader forårsaget af: uhensigtsmæssig brug, utilstrækkelig pleje/vedligeholdelse, forkert brug eller misbrug, fald eller styrt, overbelastning, forkert montering, nedsænkning i vand, langvarig kørsel eller parkering afdækket i regnvejr, længerevarende parkering uden opladning, dyb afskrækkelse, er udelukket, 
  • Ændring af rammen eller nøgeldele / komponenter eller brug af cyklen til kommercielt formål, såsom leje eller leasing, annullerer denne garanti.
  • Garantien behandles direkte ved at kontakte VELOKS.
  • I tilfælde af handlinger, der falder ind under garantien, forlænges den oprindelige garantiperiode ikke.
  • Transport-, arbejdskraft- eller sekundære omkostninger i forbindelse med garantireparationer er ikke dækket af garantien.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram